previous pauseresume next

آگهی جذب نیرو

 

 

بدینوسیله به اطلاع می رساند:

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت در نظر دارد در راستای دستورالعمل نسخه ۱۶ برنامه پزشک خانواده و مجوز شماره ۸۵۲۴/۶/د مورخ ۱۴/۹/۹۵ معاون محترم بهداشتی و رییس مرکز بهداشت استان نسبت به جذب تعداد ۳ نفر مراقب سلامت زن و مرد به صورت قراردادی جهت خدمت در مراکز بهداشتی درمانی و با رعایت شرایط عمومی و اختصاصی زیر اقدام نماید. لذا از متقاضیان دعوت می شود نسبت به ارائه مدرک حداکثر تا تاریخ ۳۰/۹/۹۵ به واحد امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت اقدام نمایند.

 

 

مدارک مورد نیاز:

۱.تکمیل برگ درخواست شغل                                   ۲.تصویر کارت ملی (دوطرف)

۳.دو قطعه عکس ۳*۴ جدید پشت نویسی شده         ۴.تصویر کارت پایان خدمت یا معاف دائم(جهت آقایان)

۵.تصویر آخرین مدرک تحصیلی                                    ۶.مدارک دال بر ایثارگری حسب مورد

۷.تصویر تمام صفحات شناسنامه                                ۸.مدارک دال بر بومی بودن

شرایط عمومی:

۱-داشتن تابعیت ایرانی

۲-انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت(جهت آقایان)

۳-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۴-نداشتن سابقه محکومیت جزائی و کیفری

۵-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۶-اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷-داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن بکارگیری می شوند

۸-داوطلبان نباید متعهد خدمت به دستگاه ها و نهاد های انقلاب اسلامی و مستخدم رسمی ثابت و پیمانی و یا بازخرید شده سایر دستگاه های دولتی باشند. همچنین داوطلبان نباید از افرادی باشند که به موجب آراء مراجع قضایی ذی صلاح از خدمت دولت منع شده باشند

۹-نداشتن سابقه اخراج از سایر واحدهای تابعه دانشگاه

شرایط اختصاصی:

۱-داوطلبان بومی و ساکن در اولویت جذب می باشند.

۲-داشتن حداقل سن ۲۰ سال و حداکثر ۳۵ سال تمام

۳-دارا بودن مدرک تحصیلی در مقاطع کارشناسی بهداشت عمومی و مامایی، کاردان بهداشت خانواده، مبارزه با بیماریها و مامایی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۷۵۲۲۷۷۴ تماس بگیرید.

 

کمیته تامین نیروی انسانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶