previous pauseresume next

اطلاعیه

از همکاران محترم شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت(بویژه همکاران مرد) دعوت می شود جهت دریافت خدمات میانسالان به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان مراجعه نمایند.

(گروه سلامت جمعیت و خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت-برنامه سلامت میانسالان)

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶