previous pauseresume next

بازدید معاون اجرایی معاونت بهداشت استان اصفهان از شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت

معاون اجرایی معاونت بهداشت استان اصفهان، صبح روز پنج شنبه -ششم آبان ماه ۹۵- از شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت، دکتر بهرامی معاون اجرایی معاونت بهداشت استان اصفهان به همراه آقای همامی از گروه توسعه و ارتقاء شبکه مرکز بهداشت استان، صبح روز پنج شنبه -ششم آبان ماه ۹۵- با حضور در این شهرستان، از ستاد شبکه، آزمایشگاه مرکزی، شش مرکز بهداشتی درمانی، هشت خانه بهداشت و هم چنین از پروژه های در دست احداث این شبکه همچون مرکز بهداشتی درمانی روستای بلطاق و پایگاه سلامت شهر افوس بازدید نمود.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶