previous pauseresume next

برگزاری جلسه آموزشی ارگونومی در محیط کار ویژه کارکنان شاغل در ادارات شهرستان بویین میاندشت

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت، به مناسبت گرامیداشت هفته ملی سلامت بانوان ایران و به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامتی کارکنان ادارات، ضمن بازدید کارشناس بهداشت حرفه ای از محیط کار پرسنل ادارات آموزش و پرورش، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و شبکه بهداشت و درمان شهرستان، جلسه آموزشی با موضوع ارگونومی در محیط کار به صورت جداگانه در هریک از ادارات برگزار شد.

 گفتنی است؛ در این جلسات در خصوص تعریف ارگونومی، عوامل زیان آور ارگونومیکی محیط کار (از قبیل: آسیب های ناشی از وضعیت های نامناسب بدنی، حرکات تکراریبهبود شرایط محیط کار جهت پیشگیری از بیماری های اسکلتی عضلانی، مطالب مورد نیاز جهت کارکنان بیان شد.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶