previous pauseresume next

برگزاری کارگاه آموزشی چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی و ادغام برنامه ایدز در شهرستان بویین میاندشت

کارگاه آموزشی چهارمین برنامه استراتژیک ملی کنترل عفونت اچ آی وی و ادغام برنامه ایدز ویژه بهورزان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت صبح امروز در محل سالن جلسات این شبکه برگزار شد.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶