previous pauseresume next

برگزاری کارگاه های آموزشی پرونده الکترونیک سلامت مدرسه و مدیریت خشم

در ابتدا،کارگاه مدیریت خشم توسط آقای مرتضایی کارشناس مسئول سلامت روان شبکه بهداشت و درمان فریدن برگزار شد که فراگیران در این کارگاه در خصوص تعریف علمی خشم و خشونت،انواع رفتارهای خشونت آمیز،اهمیت ضرورت مدیریت کنترل خشم ،پیامدهای رفتارهای خشونت آمیز و تکنیک های پیشگیری از خشونت آموزش های لازم را فرا گرفتند.در ادامه،کارگاه پرونده الکترونیک سلامت مدرسه توسط سرکار خانم فتحی کارشناس مسئول سلامت نوجوانان،جوانان ومدارس شهرستان بویین میاندشت برگزار شد که بهورزان در زمینه نحوه تکمیل فرم های آماری سلامت نوجوانان،حوادث و مرگ و فرم فعالیت های برنامه سلامت نوجوانان،آموزش های لازم را فرا گرفتند.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶