previous pauseresume next

از دندانپزشکان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت تقدیر شد

به مناسبت بیست و سوم فروردین ماه و گرامیداشت روز دندانپزشکی، از دندانپزشکان شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت در این جلسه که با حضور مدیر و معاون بهداشتی در محل دفتر مدیریت این شبکه برگزار شد، از دندانپزشکان شاغل در این شبکه و هم چنین مسئول واحد بهداشت دهان و دندان با اهداء لوح، تقدیر شد.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶