previous pauseresume next

از ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت تقدیر شد

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت, در جلسه ای که روز پنج شنبه-۱۴ اردیبهشت ماه-با حضور مدیریت و پرسنل این شبکه برگزار شد,از ماماهای شاغل در شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت به مناسبت ۱۵ اردیبهشت ماه روز جهانی ماما, با اهداء لوح و هدایایی تقدیر شد.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶