previous pauseresume next

معدوم سازی ۲ تن مواد غذایی تاریخ گذشته در بویین میاندشت

گروه بازرسی بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان بویین میاندشت مقدار دو هزار کیلوگرم مواد غذایی تاریخ گذشته،فاسد و غیر مجازی که در مدت دو ماه اخیر از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان جمع آوری شده بود را،امروز (یک شنبه) به طور کاملا بهداشتی در محل دفن زباله های شهر بویین میاندشت امحاء نمود.گفتنی است؛ارزش ریالی مواد غذایی امحاء شده ۴۵ میلیون ریال بود.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶