previous pauseresume next

چهارمین کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان بویین میاندشت برگزار شد

چهارمین جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی بویین میاندشت در سال جاری، روز دوشنبه –یک شهریورماه ۹۵- با حضور معاون فرماندار، مدیرشبکه بهداشت و درمان و مسئولان ادارات در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.

گفتنی است در این جلسه موارد به شرح زیر مطرح شد؛

-پیگیری مصوبات جلسه قبل کارگروه سلامت وامنیت غذایی شهرستان

-برنامه ریزی و هماهنگی جهت جلب مشارکت ارگان های ذیربط در ممنوعیت عرضه و استعمال قلیان در اماکن عمومی

-طرح موضوع مشکل فاضلاب در روستاهای کرچ و آقاگل

-تصویب  تفاهم نامه ادارات شهرستان در خصوص امنیت غذا و تغذیه و پیگیری مفاد تفاهم نامه

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶