previous pauseresume next

کلاس های آمادگی برای زایمان

 

مقدمه

بارداری و زایمان یک فرآیند طبیعی است که به دنبال آن مادر دچار تغییرات جسمی و روحی می شود که در صورت حمایت، این دوران بدون عارضه سپری خواهد شد. اگر مادر حمایت نشود، این تغییرات می تواند اثرات نامطلوبی بر روی مادر و جنین بگذارد.

عدم آگاهی و ترس از ناشناخته های دوران بارداری باعث ایجاد اضطراب در مادران می شود که با افزایش ترشح هورمون های استرس، احتمال زایمان زودرس، عدم پیشرفت زایمان و تولد نوزاد کم وزن بیشتر می شود. در تمام کشورهای دنیا اعتقاد بر این است که بایستی از میزان مداخلات پزشکی در حین بارداری و زایمان کاسته شود و مادر در طی دوران بارداری و زایمان از حمایت روحی و روانی لازم برخوردار گردد.

پس توانمندی مادران باردار و خانواده های آن ها و حضور در کلاس های آمادگی برای زایمان راه حل مناسبی برای این مشکل می باشد. هدف نهایی این کلاس ها بهبود سبک زندگی در بارداری، حین زایمان و تولد نوزاد است که بر پایه حفظ حقوق طبیعی مادر و جنین استوار است. بنابراین شرکت در کلاس ها منجر به از بین رفتن درد زایمان نخواهد شد، زیرا طبیعت زایمان درد است. آموزش ها به مادر کمک می کند تا بارداری سالم تر و با عارضه کمتری داشته باشد. ضمن اینکه مادر باردار با کسب مهارت های خودمراقبتی و مدیریت ذهن و جسم قادر خواهد شد تا از پویایی جسمی و روانی برخوردار گردد.

همچنین با ذهنیت مثبتی که از درد زایمان کسب خواهد کرد نگرانی های وی در بارداری کاهش یافته و در مهم ترین تجربه زندگی خود نقش فعال خواهد داشت.

شرکت کنندگان در کلاس

مادران باردار: تمامی زنان باردار صرف نظر از سن، سواد، نخست زا یا چندزا بودن و سابقه زایمان قبلی می توانند درکلاس ها شرکت نمایند. مشروط بر اینکه، مراقبت های دوران بارداری را انجام دهند و ممنوعیتی از نظر متخصص زنان یا مامای مراقبت کننده وی برای حضور در کلاس نداشته باشند.

مادران می بایست گواهی معرفی به کلاس را از فرد مراقبت کننده (ماما، پزشک،متخصص زنان) دریافت کنند و به مدرس کلاس تحویل دهند. مادر می تواند با یک نفر به عنوان همراه در جلسات آموزشی حضور یابد.

همراه:همراه فردی است که مادر انتخاب می کند تا در کلاس شرکت نموده، مطالب و مهارت ها را بیاموزد و در تمام مراحل زایمان در کنار وی باشد. همراه می تواند، مادر، همسر یا یک ماما باشد.

همسر:در صورت انتخاب همسر به عنوان همراه، وی می بایست به همراه مادر در کلاس های اختصاصی زوجین (حداقل ۵ جلسه) شرکت کند و گواهی مربوطه را دریافت کنند. این در حالی است که بیمارستان شرایط اجازه حضور همسر در بیمارستان را داشته باشد.

در هر کلاس حداکثر ۱۰ خانم باردار و همراهشان شرکت می نمایند. در اولین جلسه یک جلد کتاب "آموزش های دوران بارداری و آمادگی زایمان" به همراه لوح فشرده در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد.

دوره آموزش

کلاس های آمادگی برای زایمان از نیمه دوم بارداری (هفته ۲۱) شروع می شود و طی ۸ جلسه ادامه می یابد. جلسه های اول تا هشتم به ترتیب در هفته های ۲۱ تا ۲۳، ۲۴ تا ۲۷، ۲۸ تا ۲۹، ۳۰ تا ۳۱، ۳۲ تا ۳۳، ۳۴ تا ۳۵، و هفته های ۳۶ و ۳۷ باداری برگزار می شود. هرجلسه ۹۰ دقیقه است که شامل ۴۵ دقیقه مباحث تئوری و ۴۵ دقیقه ورزش های دوران بارداری، تکنیک های تنفسی صحیح، اصلاح وضعیت بدن، تن آرامی،ماساژ درمانی، نمایش فیلم های آموزشی و بازدید از محل زایشگاه است. در جلسات سوم و هشتم (هفته های ۲۸ تا ۲۹ و ۳۷) بهتر است علاوه بر همراه، همسر نیز حضور داشته باشد. هم اکنون کلاس های آمادگی زایمان در برخی مراکز بهداشتی درمانی، تعدادی از بیمارستان ها و مراکز مشاوره خصوصی برگزار می گردد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص کلاس های آمادگی برای زایمان به واحدهای ارائه خدمات مامائی مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه نمائید.

فواید کلاس آمادگی زایمان

-افزایش اطلاعات در مورد بارداری، زایمان و نگهداری کودک

-کاهش مصرف دارو در بارداری و زایمان

-کاهش درد و رنج مادر

-کاهش استرس و هیجان

-کسب مهارت برای مقابله با درد

-آماده کردن مادر، پدر و اعضای خانواده

-کمک به والدین برای کسب تجربه خوشایند

-توانمندسازی و افزایش اعتماد به نفس

 

شعار کلاس:

هرگز به دلیل ترس از زایمان که امری طبیعی است داوطلب سزارین نمی شوم.

 

(گروه سلامت جمعیت و خانواده شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت-برنامه سلامت مادران)

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶