previous pauseresume next

معدوم سازی سه هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در شهرستان بویین میاندشت

 

مقدار سه هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته در شهرستان بویین میاندشت معدوم شد.

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین میاندشت مقدار سه هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد، تاریخ گذشته و غیرمجازی که در مدت اجرای طرح بسیج سلامت نوروزی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی شهرستان توسط بازرسان گروه مهندسی بهداشت محیط این شبکه جمع آوری و توقیف شده بود، روز گذشته(دوشنبه) در محل دفن زباله های شهر بویین میاندشت معدوم شد.

ارتباط با ما

اصفهان-شهرستان بویین میاندشت-شهر بویین میاندشت-ابتدای خیابان ولی عصر    تلفن: ۰۳۱۵۷۵۲۴۶۶۶